Prawidłowy chów drobiu. Wymagania hodowlane

Przemysł hodowlany podlega wielu przepisom i narzuconym standardom, do których każda ferma musi się zastosować. Od 1 stycznia 2002 obowiązuje dyrektywa, która wprowadziła nowe standardy dla ferm, które hodują więcej niż 350 kur, a od 1 stycznia 2003 roku zostały wprowadzone nowe przepisy przetrzymywania zwierząt w klatkach. Jakie są inne wymagania hodowlane dotyczące prawidłowego chowu drobiu?

Obowiązujące przepisy

Na nioskę (czyli kurę, która jest w okresie wysadzania jaj) powinna przypadać klatka o powierzchni co najmniej 550 centymetrów kwadratowych. Dodatkowo każda kura powinna mieć zagwarantowany dostęp do karmidła i poidła o długości 10 cm lub do dwóch poideł kropelkowych. Każda kura w klatce powinna mieć  także zagwarantowane miejsce do ścierania pazurów. Od 2012 roku na każdą kurę musi przypadać 750 centymetrów kwadratowych powierzchni, gniazdo do znoszenia jaj i ściółkę lub piasek umożliwiające zwierzętom grzebanie. 

Modernizacja ferm w celu spełnienia przepisów

Hodowcy, którzy chcą nadążyć za przepisami, będą się musieli liczyć z modernizacją ferm, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Konsekwencją wdrożenia nowych technologii do hodowli drobiu będzie, chociażby zmniejszenie ilości hodowanych ptaków na dotychczasowej powierzchni oraz większego zużycia paszy. Skutkiem wprowadzenia zmian jest natomiast humanitaryzacja hodowli zwierząt, dzięki czemu nie cierpią tak jak wcześniej. 

Hodowla przyjazna zwierzętom 

Każdemu konsumentowi mięsa zależy, aby było najlepszej jakości. Aby klient był zadowolony, zwierzęta muszą być hodowane w odpowiednich warunkach. Nasza ferma spełnia wszystkie wymagania hodowlane i prowadzi zgodny z przepisami chów kurcząt, dzięki czemu mięso, które wychodzi z naszej ubojni, jest najwyższej jakości. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *