O FIRMIE

- UBOJNIA DROBIU

NASZA FIRMA

-Rok założenia 1951

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowość w Jezuickiej Strudze  powstała 18-06-1951 r

W 2009 r po uzyskaniu dofinansowania z Unii Europejskiej została wybudowa nowoczesna Ubojnia drobiu ,spełniająca wysokie wymogi technologiczne i jakościowe. Produkujemy i dostarczamy  najwyższej jakości świeży drób –tuszki drobiowe ,elementy i podroby drobiowe .Towar dostarczany jest w formie luzu jak i pakowane w vaccum , atmosferze ochronnej ,tackach w zależności od potrzeb klienta na terenie Polski jak i Unii Europejskiej .Można nas znaleźć w wielu sklepach mniejszych ,marketach i supermarketach. Wyróżnia nas dobra jakość potwierdzona  certyfikatem jakości  BRC.

Drób rzeżny dostarczany jest z własnej fermy ,która została zakupiona pod potrzeby ubojni oraz pochodzi od hodowców współpracujących z ubojnią. Wszystkie fermy dostarczające żywiec do naszej ubojni objęte są stałym nadzorem weterynaryjnym a  żywiec przewożony jest naszymi środkami transportu-załadunek kontenerowy.

Proces technologiczny odbywa się pod stałym nadzorem weterynaryjnym. O bezpieczeństwo produktów dbają wdrożone systemy HACCP,GHP,GMP. Nowoczesne linie produkcyjne oraz wychładzanie powietrzem pozwalają nam utrzymać wysoką jakość produktów oraz długie terminy przydatności do spożycia.

Spółdzielnia posiada własną zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków oraz własne ujęcie wody co zapewnia nam pełną niezależność.

Obecnie jesteśmy na etapie rozbudowy zakładu i powiększeniu go o hale produkcyjno-magazynowe i mrożnię wysokiego składowania.

Jesteśmy wiarygodnym i rzetelnym dostawcą jak i odbiorcą w branży drobiarskiej i mięsnej.

UBOJNIA DROBIU

DRÓB NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

Jesteśmy na rynku od 1951 roku. Gwarantujemy
najwyższą jakość naszych produktów.

Polityka Jakości
i Bezpieczeństwa Żywności

-Ubojnia Drobiu RSP „NOWOŚĆ”

zajmuje się ubojem kurcząt brojlerów oraz  produkcją wyrobów z mięsa kurczęcego.
Produkcja realizowana jest zgodnie z zasadami dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej oraz przepisami  prawa żywnościowego, z dbałością o środowisko naturalne.

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywnościowego jest rozpowszechniona wśród pracowników.

Pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie systemu HACCP i są świadomi zagrożeń, jakie zostały zidentyfikowane w całym cyklu życia wytwarzanego wyrobu, odpowiadają jednocześnie za jego bezpieczeństwo zdrowotne.

Podstawowym celem RSP „NOWOŚC”  jest zaspokajanie potrzeb i wymagań klientów, szczególnie w zakresie jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów, przy spełnianiu stosownych wymagań prawnych, krajowych i międzynarodowych.

Ponadto, celem firmy RSP „NOWOŚĆ” Ubojnia Drobiu jest

  • poszerzanie oferty handlowej oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu,
  • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów we wszystkich etapach prowadzonych procesów.
  • zarządzanie jakością spełniającą wymagania klientów.

Cele realizujemy poprzez:

  • stałe doskonalenie organizacji produkcji oraz organizację procesów wytwórczych,
  • analizę potrzeb i zadowolenia klienta, w zakresie jakości i bezpieczeństwa produktów jak również warunków realizacji umów;
  • stałe podnoszenie świadomości i kwalifikacji personelu mającego wpływ na jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne oferowanych produktów,
  • współpracę z kwalifikowanymi dostawcami produktów i usług,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

Do pobrania:

UBOJNIA DROBIU

DRÓB NAJLEPSZEJ JAKOŚCI

Jesteśmy na rynku od 1951 roku. Gwarantujemy
najwyższą jakość naszych produktów.

©  2018 ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA „NOWOŚĆ”.  All rights reserved.

desing by Neo Fusion