Strona główna

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu „ZAKUP URZĄDZEŃ I INSTALACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH WPROWADZENIE NA RYNEK NOWYCH PRODUKTÓW” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej; poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno-spożywczym.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowość w Jezuickiej Strudze

Nowoczesna Ubojnia Drobiu